035 275-232 | 062 066-130

ENDODONCIJA - LIJEČENJE ZUBA

Endodoncija

Zubi se sastoje od zubne krune i jednog ili više korjenova. Zubna kruna je onaj dio koji vidite u ustima. Zubne korjenove ne vidite, jer se oni nalaze ispod zubnog mesa, fiksirani u kosti. U svakom korjenu se nalazi jedan kanal kroz koji prolazi zubni živac zajedno sa malim krvnim sudovima. Ovo zubno tkivo u korjenskom kanalu se zove jednim imenom pulpa. Ako je pulpa inficirana ili ako je ranije bila inficirana, potrebno je uraditi liječenje zuba.

Zbog čega dolazi do infekcije pulpe?

Infekcija pulpe može nastati zbog karijesa ili šupljine u postojećoj plombi. Trauma zuba moze takođe izazvati iritaciju pulpe a zatim i njenu infekciju. Uzročnici infekcije su uglavnom bakterije. Da li su vam zubi osjetljivi na toplo i hladno? To može biti prvi signal. Ponekad inficirana pulpa ne izaziva bolove, ali najčešće je praćena bolom. Ukoliko stomatolog ne ukloni inficiranu pulpu iz korjenskog kanala infekcija se može proširiti na kost. Infekcija kosti moze biti tolika da se zubi počnu klimati ili čak sami ispadati. Infekciju koja se proširila na kost možete osjetiti kao bol pri zagrizu. Pri tome imate osjećaj kao da je zub viši ili duži od ostalih zuba.

Šta se događa prilikom liječenja zuba?

U toku endodontskog tretmana (liječenja zuba), stomatolog uklanja inficiranu pulpu. Inficirana pulpa se ne može izliječiti tako da ju je potrebno ukloniti.

Liječenje zuba

Liječenje zuba se obavlja uz uz lokalnu anesteziju ukoliko je inficirana pulpa još djelimično živa(vitalna). Ponekad anestezija nije ni potrebna, ukoliko je pulpno tkivo zbog infekcije mrtvo. Često stomatolog mora napraviti jedan ili više rendgenskih snimaka.Na taj nacin stomatolog ima dobru kontrolu endodontskog tretmana. Stomatolog prvo pravi otvor u zubu i uklanja inficirano tkivo. Nakon toga čisti korjenski kanal pomoću malih iglica i ispire odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju. Nakon toga, kanali se napune odgovarajućim punjenjem i na sam zub se postavlja plomba. Ukoliko je zub sa jakom velikom plombom, savjetuje se izrada navlake na liječeni zub. Na ovaj način izliječen zub, može još dugo godina obavljati svoju funkciju.

Može li svaki zub biti izliječen?

Ponekad stomatolog ne može izliječiti zub zbog različitih problema. U tim slučajevima je potrebno zub izvaditi. Izvađeni zub se može nadoknaditi mostom ili implantatom.

Da li je liječenje zuba bolno?

Liječenje zuba se obavlja uz anesteziju, tako da je postupak bezbolan.

Koliko dugo traje sam postupak liječenja zuba?

Trajanje samog tretmana zavisi od broja korjenova. Postupak može trajati od 30 min do 90 minuta. Često može stomatolog liječenje zuba završiti u jednoj posjeti, ali u nekim slučajevima morate doći više puta.

Mogu li očekivati bol nakon liječenja zuba?

Nakon čišćenja korjenskih kanala možete očekivati bol, koja može trajati dan ili dva i uzrokovana je iritacijom u korjenskom kanalu a bol je moguće kontrolisati analgeticima. Antibiotici najčešće nisu potrebni.

Da li zub nakon liječenja može promjeniti boju?

Zub nakon endodontskog tretmana obično ne mijenja boju. Ukoliko određena promjena boje ipak postoji, stomatolog Vam može pomoći. Pitajte Vašeg stomatologa za savjet.

endodoncija1

endodoncija2