035 275-232 | 062 066-130

BRUKSIZAM (ŠKRIPANJE ZUBIMA): SIGNALI I SIMPTOMI

Bruksizam

Ako se ujutro budite sa bolom u mišićima lica i sa glavoboljom, onda vjerovatno patite od škripanja zubima (bruksizma). Bruksizam može dovesti do toga da zubi postanu preosjetljivi i bolni, da postanu mobilni kao i da dođe do slajtaže na pojedinim dijelovima krune zuba. Na kraju, bruksizam dovodi do ostećenja potpornih struktura zuba koji se nalazi u kosti. Škripanje zubima može dovesti do problema sa viličnim zglobovima što je poznato kao TMJ (tempomandibular joint syndrome).

Kako da znam da imam bol zbog škripanja zubima?

Za većinu ljudi je škripanje zubima nesvjesna navika. Oni i ne znaju da škripe zubima u snu, dok im drugi ljudi to ne kažu. Kod nekih pacijenata, stomatolog je prvi koji to primjeti na osnovu slajtaže pojedinih zuba i oštećenja cakleni.

Drugi mogući simptomi bruxizma su bol u mišićima lica,glavobolja i bol u vratu. Stomatolog može postaviti pravu dijagnozu i utvrditi da li ovi bolovi potiču od škripanja zubima.

Šta mogu učiniti protiv škripanja zubima?

Pravi tretman zavisi od uzroka koji su doveli do problema. Stomatolog može na osnovu uzete anamneze i pregleda, utvrditi šta je uzrok problema. U zavisnosti od stepena oštećenja i uzroka koji je do njega doveo, stomatolog može predložiti slijedeće:

* Tokom spavanja nositi zaštitne udlage. Stomatolog izrađuje udlage na osnovu uzetog otiska Vaše vilice. Ove udlage naliježu na Vaše zube i zubno meso gornje vilice, tako da ovi zubi više ne dolaze u kontakt sa zubima u donjoj vilici. Ovo je dobar način da se prilagodite škripanju zubima a bez daljeg oštećenja ali na ovaj način se ne uklanja uzrok bruksizma.

* Pronaći načine za opuštanje. S obzirom na to da je stres najvažniji uzrok škripanja zubima, bilo koji način opuštanja može pomoći u smanjivanju tegoba: slušanje muzike, čitanje,šetnja ili opuštanje u kadi prije spavanja. Također može pomoći ako topao vlažan peškir stavite na mišiće lica prije spavanja, kako bi ih opustili.

* Reducirati najviše kvržice jednog ili više zuba kako bi zubi bili u što širem kontaktu. Nepravilan "zagriz" pri kojem zubi gornje i donje vilice stoje u nepravilnom kontaktu, može biti korigiran novim plombama,krunicama ili ortodontskim tretmanom.

bruksizam1

bruksizam2